Jaga eller attrahera?

Öka dina möjligheter att få fart på tillväxten genom att attrahera nya kunder och medarbetare.

I de allra flesta nystartade och unga företag räcker det inte med att ta fram bra produkter eller tjänster och tro eller hoppas att kunder direkt ska strömma till och börja köpa i tillräcklig omfattning. Istället måste man själv ta initiativ och aktivt sälja till nya kunder. Men för ett företag med höga tillväxtambitioner blir kundtillströmningen i längden för långsam om varje affär måste utgå från en aktiv försäljningsinsats. Mängden säljresurser begränsar helt enkelt hur snabbt företaget kan växa.

I takt med att företaget växer och blir mer känt, krävs istället att man försöker skapa en attraktion på marknaden så att en allt större andel av affärerna med tiden görs på köparnas initiativ. Ju mer vi kan skapa ett automatiskt köpande från marknaden, desto högre tillväxttakt kan vi sannolikt uppnå. Dessutom är en kund som själv valt att köpa något ofta mer nöjd, mer lojal och mer benägen att rekommendera sin leverantör till andra än en kund som blivit påsåld något.

Samma resonemang gäller även gentemot arbetsmarknaden och rekryteringen av nya medarbetare. Ett företag som växer snabbt har ofta behov av att rekrytera nya medarbetare i hög takt. Om man då måste jaga varje ny medarbetare med annonser, ansökningar, urval, intervjuer osv så tar det alldeles för mycket tid och resurser i anspråk. Istället bör man sträva efter att skapa en attraktion som arbetsgivare så att man hela tiden har intresserade kandidater att välja bland när rekryteringsbehoven uppstår.

Försäljning och rekrytering är två områden som ofta “bromsar” ett företags tillväxt. Genom att arbeta systematiskt och strategiskt med att attrahera kunder och medarbetare enligt ovan ökar du troligen dina chanser att få ordentlig fart på din tillväxt.

Bästa hälsningar!

Jens