Attrahera kunder!

Skapa ett automatiskt köpande av dina produkter och tjänster.

I mitt förra inlägg skrev jag bland annat om vikten av att kunna attrahera kunder, se http://ajca.se/aktuellt/jaga-eller-attrahera-2/

Efter inlägget har jag fått flera frågor om HUR man ska attrahera kunder. Här kommer några tankar kring det.

Det viktigaste för att kunna attrahera nya kunder är att se till att dina befintliga kunder är nöjda och att du har ett gott rykte på marknaden. Missnöjda kunder och ett tvivelaktigt rykte gör det väldigt mycket svårare att attrahera nya kunder i någon större volym.

Grundregeln för att se till att dina befintliga kunder är nöjda är helt enkelt att du behandlar dem som du själv skulle vilja bli behandlad om du varit kund till dig själv. Ge dem de villkor, service, uppmärksamhet, omtanke och respekt som du själv skulle förvänta dig att få. Du måste ärligt känna att du skulle vilja vara kund till dig själv.

För att ytterligare få fart på attraktionen mot nya kunder rekommenderar jag att du också funderar på hur du kan överträffa dina befintliga kunders förväntningar. Kanske kan du emellanåt kontakta en befintlig kund bara för att stämma av att de är nöjda, eller ge dem någon annan form av extra omtanke som de inte förväntat sig. En kund vars förväntningar överträffats kommer med mycket större sannolikhet inte bara att vara nöjd, utan också berätta för vänner och bekanta om hur nöjda de är. Att befintliga kunder aktivt rekommenderar dig och fungerar som ambassadör för ditt företag ger en helt annan kraft åt din attraktion än när du själv försöker förmedla hur bra du är.

Andra sätt att skapa attraktion för ditt företag och era produkter på marknaden kan t ex vara:

  • Skapa samarbeten med partners som adderar värde till dina produkter. På Fortnox har vi genom åren skapat denna typ av samarbeten med framförallt redovisningsbranschen, där byråer och konsulter säljer sina tjänster tillsammans med Fortnox program. Resultatet för slutkunden blir ett mer effektivt och flexibelt samarbete med redovisningskonsulten, vilket skapar en attraktion och ett automatiskt köpande av Fortnox program från marknaden.
  • Erbjud kostnadsfria mervärden som skapar kännedom och trovärdighet för dig och ditt företag. Ett exempel på detta är det som kallas innehållsmarknadsföring eller “content marketing” där du exempelvis på hemsidan, i bloggform eller via utskick kostnadsfritt kan erbjuda relevant innehåll som har med din verksamhet att göra. Om du exempelvis driver en redovisningsbyrå kan du kanske bjuda på deklarationstips, om du driver en sportaffär kan du bjuda på träningstips osv.
  • Använd befintliga kunder som referenskunder i din marknadsföring. Kontakta några av dina kunder och fråga om du får använda dem som referenser i din marknadsföring. Lägg exempelvis upp ett flertal referenskunder på er hemsida med namn, företagsnamn och ett kort citat om hur nöjda de är med era produkter. Att läsa om andra kunder som är nöjda får ett större genomslag än om ni själva berättar om hur förträffliga ni och era produkter är. Om du har nöjda kunder bör det inte vara svårt att få flera av dem att ställa upp som referenser.

Ju bättre du lyckas med att skapa en attraktion på marknaden som leder till ett automatiskt köpande av dina produkter, desto svårare blir det för konkurrenter att ta upp kampen med dig. Nöjda kunder och gott rykte ger dig en stabil plattform att bygga vidare på mot fortsatt tillväxt och framgång.

Bästa hälsningar!

Jens