Söker du en medresenär till din tillväxtresa?

Vi har lång erfarenhet av arbete i tillväxtföretag, och många tankar och idéer kring vad det är som gör att vissa företag lyckas bättre än andra med sina tillväxtambitioner!

Att åstadkomma snabb och uthållig tillväxt kräver långsiktighet. Vi tror därför att ett långsiktigt samarbete ger det bästa resultatet. Men ibland kan även ett kortare engagemang, exempelvis en inspirerande föreläsning, ge kraft och energi åt er fortsatta tillväxt.

Områden vi gärna engagerar oss i:

 • Affärsutveckling

 • Tillväxtstrategier

 • Försäljning

 • Marknadsföring

 • Eftermarknad och kundvård

 • Samarbetsstrategier

 • Framtidsspaning


Exempel på hur vi kan samarbeta:

 • Föreläsningar

 • Advisory Board

 • Rådgivare / bollplank

 • Operativt arbete

 • Litteratur (ny bok planerad till våren 2016)

 • Utbildningskoncept kring försäljning och marknadsföring