Alla måste vara vinnare!

En grundförutsättning för att kunna lyckas med ett tillväxtföretag är att se till att alla intressenter känner sig som vinnare.

Dina medarbetare i företaget måste trivas och känna att det finns något att vinna på att vara med och bidra till tillväxtresan. En generös och omtänksam attityd till medarbetarna ger oftast generositet och omtänksamhet tillbaka. Flexibilitet, engagemang och drivkraft är nödvändiga ingredienser som du måste få dina medarbetare att vilja bidra med.

Dina kunder måste känna att de har något att vinna på att bli och förbli kunder. De måste vara så nöjda att de för det första stannar kvar som kunder, men också gärna att de över tid blir större och större kunder till ditt företag. Vill du lyckas maximalt med din tillväxt bör du sträva ytterligare ett steg och få dina kunder så nöjda att de fungerar som dina ambassadörer och rekommenderar dina produkter och tjänster till vänner och bekanta. Dina kunder blir då verkligen dina bästa säljare. Inget argument biter så starkt som när en person rekommenderar en produkt eller tjänst som de själva köpt och använder. Maximalt nöjda kunder kommer oftast av ett äkta engagemang och en äkta omtanke som sträcker sig längre än kundens förväntan. Kunderna ska känna att det känns tryggt, enkelt och värdefullt att vara kund hos dig.

Samarbetspartners som återförsäljare, agenter och leverantörer måste också känna att det finns något att vinna på att samarbeta med er. En ömsesidig och äkta ambition att samarbetet ska vara lönsamt för båda parter är det bästa sättet att bygga långsiktiga och framgångsrika samarbeten.

Ägarna till företaget måste också känna att de har något att vinna med företaget. Om man är flera delägare är det viktigt att man är överens om vilka mål man har, och i vilken takt de ska infrias. Har alla delägare samma uppfattning om hur och i vilken takt tillväxten ska ske finns alla förutsättningar för att ägarna ska bli nöjda med tillväxtresan.

Till sist måste naturligtvis även du själv som tillväxtföretagare känna att du har något att vinna på resan. Om du har gett dig ut på en tillväxtresa utgår jag från att du ser en vinning i spänningen, glädjen, engagemanget, gemenskapen och allt annat positivt som följer med att vara “mitt i” ett tillväxtföretag.

Som tillväxtföretagare är kanske den viktigaste uppgiften att kontinuerligt säkerställa att alla intressenter ovan ser en vinning i att vara med på resan. Om du lyckas med det kommer det att ge en stark hävstångseffekt på marknaden. Det kommer att skapa gott rykte och en nyfikenhet och ett intresse för företaget som genererar nya affärer. Nätverket av intressenter växer och ger ännu större kraft i nästa steg. Det blir en positiv spiral som ger turboeffekt för din tillväxt.

Tillväxt handlar inte om tur, det handlar snarare om proaktivitet, medvetenhet, mod, vilja och omtanke. Arbeta proaktivt och medvetet för att alla intressenter ska känna sig som vinnare under er tillväxtresa, Var modig och viljestark nog att våga tänka nytt och annorlunda mot gammal praxis i branschen. Var omtänksam mot medarbetare, kunder och andra intressenter. En kombination av detta ger dig oslagbara förutsättningar för framgångsrikt tillväxtföretagande.

Bästa hälsningar!

Jens