Håll balansen!

En utmaning som de flesta tillväxtföretag ställs inför är att man inte “hinner med” att strukturera och organisera sitt företag internt i samma takt som företaget växer externt.

I ett tillväxtföretag är att det nästan alltid högt tempo internt. Ofta hinner man inte rekrytera ytterligare resurser, effektivisera och automatisera processer, och skala upp företaget internt i samma takt som det växer externt. Nya kunder strömmar till i högre och högre tempo medan bemanning, arbetssätt och systemstöd inte hinner anpassas för större volymer i samma takt.

En förutsättning för uthållig och långsiktig tillväxt är också att man kontinuerligt vidareutvecklar och förbättrar sina produkter/tjänster, sitt sortiment och erbjudandet till marknaden. Förändrings- och förbättringstakten är idag hög i de flesta branscher, och risken är stor att konkurrenterna snabbt kan komma ifatt och förbi dig med det mest attraktiva erbjudandet i branschen om du blir långsam eller stillastående.

Resultatet av ett allt snabbare inflöde av nya kunder i kombination med ett allt högre tempo i vidareutveckling blir inte sällan att företaget känns ostrukturerat och rörigt. Detta är inget som man kan undvika om man har tillväxtambitioner, man måste istället acceptera det eftersom det är en förutsättning för att kunna åstadkomma den höga tillväxttakten.

I detta läget får man inte lockas att “stanna upp” i sin tillväxt för att strukturera och organisera ifatt eftersom man då tappar tempo. Man kan inte heller strunta i att strukturera, automatisera och organisera, eftersom man då så småningom kommer till en punkt då allting blir så kaotiskt och svårhanterligt att det inte längre går att växa.

Lösningen är istället att man hela tiden måste ha alla processerna igång samtidigt. Som tillväxtföretag får man inte ens tänka tanken på att begränsa kundtillströmningen med ursäkten att man måste komma ifatt internt. Man får inte heller bli långsam eller stillastående i sin vidareutveckling av produkter, erbjudande eller marknadsbearbetning. 

Utmärkande för de företag som blir uthålligt och långsiktigt framgångsrika tillväxtföretag är att de på ett skickligt och balanserat sätt lyckas hålla igång alla tre processerna samtidigt:

  • Snabbt växa i antal kunder, marknadsandelar och omsättning
  • Vidareutveckla sina produkter/tjänster, sitt sortiment och sitt marknadserbjudande
  • Organisera, strukturera och effektivisera interna processer

Bästa hälsningar!

Jens