Bli vän med dina kunder!

Investera tid och omtanke i dina kunder och din målgrupp.

Långsiktig och uthållig tillväxt kräver att du med tiden lyckas skapa en kontinuerlig inkommande efterfrågan och förhoppningsvis till och med ett inkommande köpande av dina produkter och tjänster. Med ett skickligt säljarbete kan du skapa en växande trend för ditt företag, men den riktiga turboeffekten får du först när du lyckas skapa en inkommande efterfrågan och ett automatiskt köpande av dina produkter och tjänster. För att generera detta krävs att du arbetar kontinuerligt, proaktivt och medvetet med att bli vän med dina kunder och din målgrupp. Med nöjda kunder och gott rykte får du draghjälp med att sprida ditt varumärke. Detta kommer att leda till en inkommande efterfrågan och förhoppningsvis till och med ett inkommande och automatiskt köpande av dina produkter och tjänster. Om du investerar tid och omtanke i dina kunder och din målgrupp kommer du därför att få en högre orderingång per automatik.

När du kontinuerligt investerar tid och omtanke i dina kunder bygger du också upp en “krockkudde” som mildrar reaktionerna om det någon gång skulle finnas skäl för kunderna att ifrågasätta dig som leverantör. Det kanske dyker upp nya konkurrenter som tycks ha ett bättre erbjudande, eller du kanske vid något tillfälle begår ett misstag som ger kunderna anledning att bli besvikna. När något sådant inträffar har du ett mycket bättre utgångsläge att klara dig relativt oskadd ifall du är vän med dina kunder än om du inte är det.

Jag brukar tänka att jag ska försöka få kunderna att känna att vi båda har kundens bästa för ögonen. Vi sitter på “samma sida skrivbordet” och löser tillsammans ett problem som kunden har, inte på varsin sida där relationen köpare-säljare förstärks och innebär att båda drar åt varsitt sitt håll. Kan man skapa en känsla hos kunden av att vi tillsammans löser ett problem kommer kunden att förbli trogen även om det tillfälligt dyker upp ny konkurrens, eller om du vid något tillfälle gör kunden besviken.

Bästa hälsningar!

Jens