Med tillväxt i tankarna i 25 år

I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat i olika tillväxtbolag i ledande befattningar. Gemensamt för alla roller är att de haft med kundkontakt att göra – såväl före som efter köp. Jag brinner för tillväxtfrågor och har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter. Idag arbetar jag huvudsakligen som rådgivare, bollplank och i vissa fall i operativa roller med företag som är i början av eller mitt i spännande tillväxtresor.

  • 1989-2001 Visma SPCS
    Support, försäljning, försäljningschef, utbildningschef, supportchef, eftermarknadschef
  • 2001-2014 Fortnox AB
    Medgrundare, Försäljningschef, VD
  • 2014-pågående
    Löpande uppdrag för bl a Almi Företagspartner samt ett antal tillväxtföretag. Föreläsningar och utbildningar kring försäljning, företagande, tillväxtstrategier mm.

Läs mer om mig på min Linkedin-profil.